ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ สู่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

คุณครูวรนุช ประดิษฐพงษ์

ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คุณครูวรนุช ประดิษฐพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ