กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูขึ้น  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยดร.จิณณาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมมอบทุนการเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี 2560   (ชาลี วงษ์รักษ์ : ภาพ)