การตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการตอบแทนคุณแผ่นดิน

ภาพกิจกรรม การตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการตอบแทนคุณแผ่นดิน ตามโครงการ สานฝันวัยใสของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากองทัพไทยและมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม