นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมจากโครงการสานฝันวัยใส จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์