ราชาทรงพระเจริญ เพลงขับร้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10

เนื้อร้อง
ราชาทรงพระเจริญ เราสรรเสริญเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่
ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ
ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ
ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน
.
ฟ้าคอยห่วงใจแผ่นดินถิ่นฐาน
ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำ
ฟ้าพาหว่านดำพืชผลได้กิน
ฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชน
.
ฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชา
ฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คน
ฟ้าพาผู้คนผ่านพ้นโพยภัย
ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้น
.
แผ่นดินนี้ รัชกาลที่ 10
ให้สัญญาพ่อภูมิพล ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน
ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน
.
ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้
ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหวหวั่น
ฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทย
ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น
.
แผ่นดินนี้ รัชกาลที่ 10
ให้สัญญาพ่อภูมิพล ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน
ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน
.
ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้
ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหวหวั่น
ฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทย
ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น
.
ราชาทรงพระเจริญ เราสรรเสริญเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่
ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ
ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ
ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน