การมอบทุนการศึกษาแก้วควัฒน์กุล ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ต้อนรับท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานทุนกองทุนการศึกษาแก้ว ควัฒน์กุล โดยท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์