ยินดีต้อนรับคุณครู ชิตพล สะอาด สู่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคุณครู ชิตพล สะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สู่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม