ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2
ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน sudoku ระดับ ม.ต้น(ได้ลำดับที่ 8 จาก 136คน)
ด.ญ.นวพร อบอาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน sudoku ระดับม.ต้น (ได้ที่ 22 จาก136 คน)
นายพิทวัส เทียนแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย(ได้ที่23 จาก145คน)
นายพันพล เจียรนันทนา ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย (ได้ที่ 28 จาก 145 คน)