ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบเอกสารประมวลผลรายวิชา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
เข้าสู่หน้าบริการดาวน์โหลด

::ดาวน์โหลด::

สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ตามระดับชั้นที่ต้องการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Mathayomsuksa 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Mathayomsuksa 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Mathayomsuksa 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Mathayomsuksa 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Mathayomsuksa 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Mathayomsuksa 6

::ข้อมูลการติดต่อ::

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เลขที่ 55 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

หมายเลขโทรศัพท์: 0-5651-1334 โทรสาร: 0-5651-4471