การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ปี2565

๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เยี่ยมชมให้กำลังใจครู นักเรียน ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี