พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอุทัยธานี