วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม การไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีท่านผู้อำนวยการนายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ  ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน นักเรียนร่วม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย

ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย ประกอบด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร, โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์, โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม, โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม, โรงเรียนไพศาลพิทยาคม, โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้แก่ ศูนย์ดนตรีไทย ศูนย์สะเต็มศึกษา ศูนย์พฤกษศาสตร์ และ ศูนย์การเกษตรพอเพียง

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ปี2565

๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เยี่ยมชมให้กำลังใจครู นักเรียน ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม  นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer)

ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565  นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลอุทัยธานี รพ.ส.ต. สะแกกรัง และหน่วยกู้ภัยเมืองพระชนก จังหวัดอุทัยธานี

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 112 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ทำบุญครบรอบวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมครบ ๕๐ ปี

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญครบรอบวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมครบ 50 ปี จากการรวมระหว่างเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนอุทัยทวีเวท โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และ ผู้บริหารและครูเก่า ได้มาร่วมในกิจกรรมทำบุญ และร่วมกันปลูกต้น ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น ร่วมกัน