พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอุทัยธานี

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม การไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีท่านผู้อำนวยการนายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ  ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน นักเรียนร่วม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย

ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย ประกอบด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร, โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์, โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม, โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม, โรงเรียนไพศาลพิทยาคม, โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้แก่ ศูนย์ดนตรีไทย ศูนย์สะเต็มศึกษา ศูนย์พฤกษศาสตร์ และ ศูนย์การเกษตรพอเพียง

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ปี2565

๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เยี่ยมชมให้กำลังใจครู นักเรียน ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม  นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer)

ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565  นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลอุทัยธานี รพ.ส.ต. สะแกกรัง และหน่วยกู้ภัยเมืองพระชนก จังหวัดอุทัยธานี

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 112 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ทำบุญครบรอบวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมครบ ๕๐ ปี

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญครบรอบวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมครบ 50 ปี จากการรวมระหว่างเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนอุทัยทวีเวท โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และ ผู้บริหารและครูเก่า ได้มาร่วมในกิจกรรมทำบุญ และร่วมกันปลูกต้น ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น ร่วมกัน