นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer)

ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565  นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลอุทัยธานี รพ.ส.ต. สะแกกรัง และหน่วยกู้ภัยเมืองพระชนก จังหวัดอุทัยธานี