สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม  นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer)

ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565  นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (pfizer) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลอุทัยธานี รพ.ส.ต. สะแกกรัง และหน่วยกู้ภัยเมืองพระชนก จังหวัดอุทัยธานี

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 112 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม