ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 112 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม