สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม  นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม