ประกาศการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดcovid19