เตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเปิดเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี และกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเปิดเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคมร่วมกับ โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี และกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม