ประกาศ!!! ปิดสระว่ายน้ำที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.63 จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย

ประกาศปิดสระว่ายน้ำที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.63 จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย