การมอบทุนการศึกษาแก้วควัฒน์กุล ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ต้อนรับท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานทุนกองทุนการศึกษาแก้ว ควัฒน์กุล โดยท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมมาโดยตลอด