นางสาวพรไพลิน สิงหราช ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทภาพวาดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรไพลิน สิงหราช ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทภาพวาดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในกิจกรรมภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี