นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ The13th EP/MEP Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำนวน 25 คน ครู 16 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ The13th EP/MEP Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565