ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนภาค 2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”