ด.ญ.สลิลทิพย์ สีทอง ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงานภาพวาด ในโครงการ The 53rd World School Children’s Art Exhibition in Taiwan 2022

ด.ญ.สลิลทิพย์ สีทอง ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงานภาพวาด ในโครงการ The 53rd World School Children’s Art Exhibition in Taiwan 2022 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน จัดขึ้นโดย Association For Education Through ART Republic of China  โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานจากทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ