ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

 

ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ