กิจกรรม Happy Day ลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 ในวันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม Happy Day และ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมภายในมีการแสดง Cover Dance การแข่งขันวงดนตรี และการแสดงของคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแสดงออกของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม