ขอแสดงความยินดีกับ ครูไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ครูไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล

เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์ เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานของนักเรียน

นายณัฐวัฒน์ สิงหนาท เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 นายณัฐวัฒน์ สิงหนาท นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานของนักเรียน

คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2562

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

กิจกรรม Happy Day ลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 ในวันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม Happy Day และ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมภายในมีการแสดง Cover Dance การแข่งขันวงดนตรี และการแสดงของคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแสดงออกของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม