คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2562

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี