เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์ เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานของนักเรียน

นายณัฐวัฒน์ สิงหนาท เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 นายณัฐวัฒน์ สิงหนาท นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานของนักเรียน

คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2562

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี