ขอแสดงความยินดีกับ ครูไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ครูไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล