ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมัครการค้า และ เด็กหญิงศตพร เลาห์อุทัยวัฒนา ได้รับรางวัลในการแข่งขันการสะกดคำ Spelling Bee งาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมัครการค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแข่งสะกดคำ Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000. บาท  และ เด็กหญิงศตพร เลาห์อุทัยวัฒนา ได้รับรางวัลชมเชย ในเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติของมหาวิทยาลัย