นายพิชญะ โชคพล ได้รับรางวัล Global Teacher Award 2019 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิชญะ โชคพล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัล  Award Winner – Global Teacher Award 2019 จาก AKS Education ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี Educators เข้าร่วมทั้งหมด 76 ประเทศ ทั่วโลก โดยรางวัลตัดสินจากการมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาในระดับนานาชาติ