โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้นำเสนอผลงานนักเรียน การจัดการบริหารสถานศึกษา และ ความดีเด่นของสถานศึกษา และพาท่านคณะกรรมการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน