ขอแสดงความยินดีกับครูพิชญะ โชคพล เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับครูพิชญะ โชคพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับโลก ในงาน E2 | Education Exchange 2019 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการสนุบสนุนจาก Microsoft Corporation

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา( Embassy of the United States) และคณะฯได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมและให้ความรู้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ต้อนรับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาและคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้นำเสนอผลงานนักเรียน การจัดการบริหารสถานศึกษา และ ความดีเด่นของสถานศึกษา และพาท่านคณะกรรมการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนที่สนใจ​ การแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการเพชรอุทัยครั้งที่4​

ใบสมัครแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการเพชรอุทัย ครั้งที่ 4 กรอกรายละเอียดตามlinkนี้ได้เลยครับ
https://goo.gl/forms/Suti6nU3ETWZwnsu2
#ไม่เสียค่าสมัคร
#มีถ้วยรางวัล
#ให้เกียรติบัตรทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันและผู้ควบคุม
#ผู้ปกครองก็สมัครให้ลูกหลานได้ครับ
แข่งวันที่ 9 กพ 2562
ลงทะเบียน 8.00
พิธีเปิด และเริ่มแข่ง 8.30 ครับ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
การส่งใบสมัคร เลือกวิธีได้ดังนี้
1เขียนใบสมัครแล้วถ่ายรูปส่งมาทางline, facebook ตามภาพ
2ส่งผ่านระบบราชการ
3สมัครผ่านlink