ขอแสดงความยินดีกับครูพิชญะ โชคพล เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับครูพิชญะ โชคพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับโลก ในงาน E2 | Education Exchange 2019 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการสนุบสนุนจาก Microsoft Corporation