ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาต่อ University of Science and Technology Beijing ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักษ์สิรีธร คำแสน และ นายจินตรัย คล้ายบุรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สายศิลป์ภาษาจีน  ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ จาก University of Science and Technology Beijing ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลารับทุนจำนวน 4 ปี ตั้งแต่ กันยายน 2018- กรกฎาคม 2022 — ข่าวโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ