เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษาและร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมทำกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเนินตูม จ.อุทัยธานี พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณขบวนแห่เทียนพรรษา จากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้บริหารโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นำคณะบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมทำกิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปรินทร อินทโฉม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ  ด.ญ.ปรินทร อินทโฉม ม.3/1 แข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ (ข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาต่อ University of Science and Technology Beijing ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักษ์สิรีธร คำแสน และ นายจินตรัย คล้ายบุรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สายศิลป์ภาษาจีน  ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ จาก University of Science and Technology Beijing ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลารับทุนจำนวน 4 ปี ตั้งแต่ กันยายน 2018- กรกฎาคม 2022 — ข่าวโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ