กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมทำกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเนินตูม จ.อุทัยธานี พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณขบวนแห่เทียนพรรษา จากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑