ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพิชา หมั่นเสมอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Code.Game และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพิชา หมั่นเสมอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Code.Game และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมนี้ต้องการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถในการ Coding และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป