ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ตอบแบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีความต้องการให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ