ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนสภาวะวิกฤตของเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19)

ในวันที่ 24 มิ.ย. 2563  ท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และให้กำลังใจคณะผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรฯ ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในการเตรียมการเปิดเรียนในสภาวะวิกฤตของเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19) ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้