โรงเรียนอุทัยวิทยาคมดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการ ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานศึกษา