ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น

การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น (รอบคัดเลือกภาค) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กทม.

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายกฤติธี เพ็ชร์สุกใส ม. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวนัชพร แป้นทอง ชั้นม. 1/6