“อ.ท.ว. เกมส์” กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “อ.ท.ว. เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในปีนี้ มีการแสดงเต้นบาสโลป กิจกรรมแสดงคีตะ มวยไทย และการแสดงของแต่ละคณะสี

ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษาและรถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษา และ รถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อีกทั้งท่านยังชื่นชมผลงานกิจกรรมการออกแบบ STEM ของนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายจักรริศน์ ทิพย์รังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กล่าวให้โอวาทเป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้จัดการแสดงผลงานและรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมศุภรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น

การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น (รอบคัดเลือกภาค) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กทม.

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายกฤติธี เพ็ชร์สุกใส ม. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวนัชพร แป้นทอง ชั้นม. 1/6

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งกลอนสุภาพ สารานุกรมไทยระดับภูมิภาค

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแต่งกลอนสุราสารานุกรมไทยนางสาวพรนภาบัวกลับระดับชั้น 6/7
นายธนวัฒน์วิชาชีพผู้ฝึกสอน

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๔ ระดับภาค
โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้อันดับที่ ๔ (จาก ๑๐ โรงเรียน)
๑. เด็กหญิงญาณิกา จิวสืบพงษ์
๒. เด็กหญิงญาณิศา จิวสืบพงษ์
๓. เด็กหญิงปรินทร อินทโฉม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรม YOUNG MAKERS โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตามโครงการ FABLAB THAILAND

รับสมัครนักเรียน ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มีความประสงค์จะเข้าร่วมชมรม YOUNG MAKERS ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยนักเรียนจะได้รู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ , ระบบอัตโนมัติ , Internet of things ฯลฯ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ตามโครงการของ FABLAB นักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.goo.gl/5m1127 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูพิชญะ โชคพล ด่วน!!!!! รับสมัครจำนวนจำกัด