โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้จัดการแสดงผลงานและรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมศุภรัตน์