“อ.ท.ว. เกมส์” กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “อ.ท.ว. เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในปีนี้ มีการแสดงเต้นบาสโลป กิจกรรมแสดงคีตะ มวยไทย และการแสดงของแต่ละคณะสี

ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษาและรถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบสื่อสะเต็มศึกษา และ รถตู้ ให้แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อีกทั้งท่านยังชื่นชมผลงานกิจกรรมการออกแบบ STEM ของนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายจักรริศน์ ทิพย์รังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กล่าวให้โอวาทเป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้จัดการแสดงผลงานและรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมศุภรัตน์