รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรม YOUNG MAKERS โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตามโครงการ FABLAB THAILAND

รับสมัครนักเรียน ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มีความประสงค์จะเข้าร่วมชมรม YOUNG MAKERS ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยนักเรียนจะได้รู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ , ระบบอัตโนมัติ , Internet of things ฯลฯ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ตามโครงการของ FABLAB นักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.goo.gl/5m1127 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูพิชญะ โชคพล ด่วน!!!!! รับสมัครจำนวนจำกัด