ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น

การแข่งขันวาดภาพระบายสี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับม.ต้น (รอบคัดเลือกภาค) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กทม.

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายกฤติธี เพ็ชร์สุกใส ม. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวนัชพร แป้นทอง ชั้นม. 1/6

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งกลอนสุภาพ สารานุกรมไทยระดับภูมิภาค

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแต่งกลอนสุราสารานุกรมไทยนางสาวพรนภาบัวกลับระดับชั้น 6/7
นายธนวัฒน์วิชาชีพผู้ฝึกสอน

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๔ ระดับภาค
โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้อันดับที่ ๔ (จาก ๑๐ โรงเรียน)
๑. เด็กหญิงญาณิกา จิวสืบพงษ์
๒. เด็กหญิงญาณิศา จิวสืบพงษ์
๓. เด็กหญิงปรินทร อินทโฉม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓