ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งกลอนสุภาพ สารานุกรมไทยระดับภูมิภาค

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแต่งกลอนสุราสารานุกรมไทยนางสาวพรนภาบัวกลับระดับชั้น 6/7
นายธนวัฒน์วิชาชีพผู้ฝึกสอน

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๔ ระดับภาค
โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้อันดับที่ ๔ (จาก ๑๐ โรงเรียน)
๑. เด็กหญิงญาณิกา จิวสืบพงษ์
๒. เด็กหญิงญาณิศา จิวสืบพงษ์
๓. เด็กหญิงปรินทร อินทโฉม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓