นายณัฐวัฒน์ สิงหนาท เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 นายณัฐวัฒน์ สิงหนาท นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานของนักเรียน